O MoluProfil kompanije


MOL d.o.o., osnovan 1993. godine, je privredno društvo za hemiju, biotehnologiju i konsalting. Poseduje laboratoriju za ispitivanja koja pruža potpunu uslugu našim klijentima.

Široki spektar usluga i proizvoda koje MOL d.o.o. pruža svojim klijentima sastoji se iz:


• analiziranja uzoraka voda, otpadnih voda, zemljišta, sedimenata, muljeva, šljake iz životne sredine; rastvarača...

- karakterizacije otpada

• mikrobioloških analiza

• analiza mikro-elemenata uključujući analizu metala i halogena

• analiza farmaceutskih i drugih proizvoda

• validacije proizvodnih procesa

• određivanja sadržaja aktivne supstance, razvijanje metoda za analizu

• terenskih usluga uzorkovanja

• tehničkih konsultacija uključujući vođenje projekata

• analitičkih i kliničkih reagenasa, indikatora i ostalih proizvoda


Naše osoblje sastavljeno od hemičara, fizikohemičara, biohemičara, geologa i mašinaca, kao i administrativno osoblje je tu kako bi ispunilo Vaše želje. Naše raznovrsno obrazovanje kao i široko iskustvo pruža laboratoriji za ispitivanja MOL d.o.o. sve neophodne veštine koje moderna laboratorija za ispitivanja zahteva i mora da ima, jer mi smo eksperti kojima verujete...
Sertifikati I OVLAŠĆENJA


Ovde su navedeni sertifikati i rešenja koje poseduje MOL d.o.o.

• Sertifikat SRPS ISO/IEC 17025

• Sertifikat ISO 9001

• Sertifikat ISO 14001

• Sertifikat OHSAS 18001

• Rešenje o utvrđivanju obima akreditacije

• Rešenje o ispunjavanju uslova za obavljanje fizičkih i hemijskih ispitivanja otpada

• Ovlašćenje za vršenje fizičko-hemijskih ispitivanja kvaliteta otpadnih voda

• Ovlašćenje za vršenje fizičko-hemijskih ispitivanja kvaliteta podzemnih i površinskih voda

• Ovlašćenje za merenje imisije


Česta pitanjaImamo cenovnik sa pojedinačnim analizama i uslugama koje pružamo, a koji možete pogledati ovde. Navedene cene su date orjentaciono zbog toga što mogu da zavise od potreba svakog pojedinačnog projekta. Zbog toga Vas molimo da nas nazovete na brojeve telefona 022/317649 ili 022/2100325.
Analize i usluge koje pružamo su:

- analize vazduha, vode, zemljišta, sedimenata, muljeva, mikrobiloške analize

- karakterizacija otpada

- analize farmaceutskih i drugih proizvoda

- razvijanje metoda

- validacija proizvodnog procesa

- određivanje sadržaja aktivne supstance

Naša laboratorija teži da ima standardno vreme potrebno za završetak analiza od 10 dana. Međutim, postoji dosta faktora koji mogu uticati na to, kao što je trenutni kapacitet laboratorije, vreme potrebno da uzorci stignu do laboratorije, kao i vreme potrebno za sastvaljanje zahtevanog izveštaja. Zbog toga Vas molimo da nas nazovete na brojeve telefona 022/317649 ili 022/2100325. kako bi ste saznali za koje će vreme Vaši uzorci biti analizirani.
Analize i usluge koje pružamo su: Da, MOL-Laboratorija za ispitivanje je akreditovana od strane Akreditacionog tela Srbije (Akreditacioni broj 01-172) prema standardu SRPS ISO/IEC 17025:2006, te je kompetentna za obavljanje poslova ispitivanja koji su specificirani u obimu akreditacije. Preduzeće MOL poseduje i Sertifikat za sistem menadžmenta kvalitetom u saglasnosti sa zahtevima standarda ISO 9001:2008, i Sertifikat za sistem upravljanja zaštitom životne sredine u saglasnosti sa zahtevima standarda ISO 14001:2004, izdatih od strane Sertifikacione kuće Quality Austria.
ATS - Akreditaciono Telo Srbije je nacionalni organ za akreditaciju koji upravlja sistemom akreditacije u Srbiji. Akreditacija je način za uspostavljanje poverenja na tržištu proizvoda i usluga jer predstavlja nezavisnu i nepristrasnu ocenu kompetentnosti tela koja obavljaju ispitivanje, etaloniranje, sertifikaciju i kontrolisanje.
Ukoliko niste sigurni koje analize bi trebali da tražite za Vaše uzorke, nazovite nas na 022/317649 ili 022/2100325. ili nam pošaljite e-mail i naše stručno osoblje će Vam dati neophodne podatke i uputiti Vas u to koje su Vam analize neophodne.
Odgovor na ovo pitanje možete pronaći na stranici vezanoj za laboratorijske akronime.

Zaposlenje u MOL-u


Mi tražimo izuzetne, vredne i sposobne ljude kako bismo i dalje nastavili da budemo najbolja laboratorija u našem poslu. Ukoliko Vaši ciljevi u karijeri odgovaraju ovoj viziji, molimo Vas da nam pošaljete CV na e-mail adresu mol@mol.rs ili poštom na adresu: INSTITUT MOL d.o.o., Nikole Tesle 15, 22300 Stara Pazova.

Trenutno slobodna mesta u MOL-u:
Na žalost trenutno nema slobodnih radnih mesta u našoj kompaniji. I pored toga Vas molimo da nam pošaljete Vaš CV.
Lokacija laboratorijeNaše laboratorije su dizajnirane i organizovane tako da je obezbeđeno da ne može doći do međusobne kontaminacije različitih uzoraka. Takođe su naše laboratorije organizovane po nameni kako bi se povećala efikasnost u izvođenju analiza uzoraka.

Kompleksni projekti koji zahtevaju analizu velikog broja uzoraka, izolovanje traženih analita iz uzoraka iz kojih je to veoma teško uraditi, i niski nivoi detekcije se rutinski rade u našim laboratorijama.


Nalazimo se na sledećoj adresi: Nikole Tesle 15, 22300 Stara Pazova.
Možete nas kontaktirati na sledeće brojeve telefona:

022/317-652, 022/317-649, 022/2100-325 i 022/2100-335


kao i na e-mail: mol@mol.rsKontaktirajte nasNikole Tesle 15, 22300 Stara Pazova

  • 022 317 649; 022 317 652

  • 022 2100325; 022 2100335


  • mol@mol.rs

Institut MOL d.o.o.

Ukoliko su Vam potrebne ekspertske analize, usluge, proizvodi i saveti
obratite se nama jer smo mi eksperti kojima verujete...

© 2017. All rights reserved | Design by Goldberg Media Group